Felvételi követelmények és pontszámítás

Aki a középiskola után a felsőoktatásban szeretné folytatni tanulmányait, az jó, ha ismeri a pontos felvételi követelményeket és tisztában van a pontszámítás menetével, hiszen ez alapján dől el, ki melyik intézménybe nyer felvételt.

A felsőoktatásba való jelentkezés előfeltétele az érettségi bizonyítvány megszerzése, valamint a pontszámítási rendszer alapján elért minimum 280 pont, felsőoktatási szakképzés esetén minimum 240 pont.

A maximálisan elérhető pontszám 500 pont. A pontszámítás menete kétféleképpen zajlik. Az első módszer szerint az első maximum 200 pont a tanulmányi pont, melyből legfeljebb 100 pont öt középiskolai tárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, természettudományos tárgy) két utolsó tanult évének év végi osztályzatainak összege szorozva kettővel. További legfeljebb 100 pont az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező (magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv) és egy szabadon választott tárgy százalékos eredményének átlaga.

A következő maximum 200 pont az érettségi pont. Ez az adott szakok esetében felvételi követelményként meghatározott két érettségi vizsga százalékos eredményének összege, ahol a középszintű érettségi vizsga százaléka és átváltott pontjai között 2/3-os szorzó van (100%=67 pont) míg emeltszintű érettségi százaléka és átváltott pontjai között nincs szorzó (100%=100 pont).

Az utolsó legfeljebb elérhető 100 pont a többletpontok kategóriája. Számtalan tevékenységre járhat többletpont, ide tartozik például az emelt szintű érettségi is. Emelt szintű vizsgáért darabonként 50 pont jár, azonban csak akkor, ha az beletartozik az érettségi pont keretében kiválasztott tárgyakba, illetve eredménye legalább 40%. Pont jár ebben a kategóriában a nyelvvizsgákra is, ebben a kategóriában legfeljebb 70 pontot lehet szerezni. Felsőfokú komplex nyelvvizsga esetén 40 pont, középfokú komplex nyelvvizsga esetén darabonként 30 pont jár, azonban fontos kiemelni, hogy két középszintű nyelvvizsga esetén 60 pont, tehát nem kétszer 30 pont jár. Többletpont járhat továbbá tanulmányi versenyeken, sportversenyeken elért eredményekért, esélyegyenlőség biztosítása érdekében, sorkatonaság és még számos más melyeket az egyetemek jelölnek ki. A többletpontokról részletes információ az adott egyetem oldalán érhető el.

A második módszer a köznyelvben „Duplázás” néven terjedt el. Nem véletlenül, hiszen lényege, hogy a tanulmányi pontok helyett az érettségi pontokat duplán számolják, így az ebben a kategóriában megszerezhető maximális pontszám 400-ra nő. A többletpontok számítása ugyanolyan rendszer szerint történik, mint az első verziónál. Azt, hogy a két módszer közül melyik lesz a kedvezőbb, az online felvételi rendszer automatikusan ki fogja számolni, illetve a kedvezőbbet fogja választani a felvételi eljárás során.

A felvételi pontszámításról és felvételi követelményekről részletes információk a Felvi.hu oldalon érhetők el, illetve az egyetemek oldalain.

weblap pontszámítás-01